Utsiktstornet
Mejdåsen


Foto: Bengt Erkers

Så hittar du hit
Över järnvägen vid fästet av gamla älvbron och upp genom Gåsholmens by, vidare upp på Mejdåsen.

Tornet
Beläget på en höjd av ca 400 möh. Uppfördes i slutet av 40-talet på frivillig väg.

99 trappsteg leder upp till den översta avsatsen av det 22 meter höga tornet.

Renovering
Under åren har tornet genomgått ett flertal renoveringar. Efter att ha fått förfalla under 80- och 90-talen tog Björbo IF och senare Björbo Intresseförening initiativet till ett omfattande upprustningsarbete, som med ovärderlig hjälp av Floda Forsfarare genomfördes runt millennieskiftet. I slutet av maj 2001 kunde så Mejdåsens utsiktstorn återinvigas i sin nuvarande skepnad.

Belysning och bilväg

Under 2004 har bilväg iordningställts så att även handikappade kan åka ända fram. Tornet har försetts med fasad- och innerbelysning och under den mörka årstiden står det nu som ett lysande utropstecken högt där uppe över byn.

Initiativtagare
Initiativtagare till var Anders Liss, "Hanses" Länsmans Erik Eriksson, Gustaf Strömvald och Sven Enmalm. Ytterpanelen skänktes av Oscar Enmalm ägare till dåvarnade Björbo Snickeri.

En stor del av byggnadsmaterialet axelbars upp de sista branta 300 metrarna på den smala stigen från Lövbergsvägen.


Fakta: Malte Enmalm